Ulti Clocks content

Πείτε μας την γνώμη σας...

Είστε ικανοποιημένοι από την δραστηριότητα του Συνδέσμου;
 
GreekEnglish (United Kingdom)
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:9 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 16 Νοέμβριος 2010 09:43

Πηγή: Επαγγελματικό Βήμα (τεύχος 140)

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, ως κίνητρο για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα (18) μηνών, με έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

  • Άτομα με αναπηρία
  • Εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω

Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής τα αίτησης τους και ειδικότερα για έναν (1) έως και ογδόντα (80) εργαζομένους κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν, ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Δικαιούχοι

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά την διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ως εξής:

  1. Το 50% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 100.000, θα καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα,
  2. Το 30% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 60.000, θα καλυφθούν από τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και
  3. Το 20% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 40.000, θα καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:8 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 09 Νοέμβριος 2010 12:05

Πηγή: Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης - Τμήμα Νωπών Οπωροκηπευτικών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή τυποποίησης κατά την διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών.

Σχετικά: 303305/01-11-2010/ΥΠΑΑΤ

 

Με την έναρξη της παραγωγικής περιόδου 2010-2011 των εσπεριδοειδών θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την συγκομιδή, διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών.

Καταρχήν υπενθυμίζουμε ότι η τυποποίηση είναι υποχρεωτική, τόσο για τη διακίνηση στην εσωτερική αγορά, όσο και στις εισαγωγές – εξαγωγές από και προς Τρίτες χώρες, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα.

Στα εσπεριδοειδή κατά την έναρξη της εμπορικής περιόδου θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα κριτήρια ωριμότητας: περιεκτικότητα σε χυμό, χρωματισμός και σχέση σακχάρων/οξέων (δείκτης ωριμότητας), [ΚΑΝ (ΕΚ) 1580/2007].  Η σχέση σακχάρων /οξέων πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7).

Το χρώμα κατά τη συγκομιδή πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό της ποικιλίας.  Εφόσον τα λοιπά κριτήρια πληρούνται με εξαίρεση το χρωματισμό, μπορεί να είναι γίνει αποπρασινισμός μόνο εφόσον δεν αλλοιώνονται οι λοιποί χαρακτήρες.  Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών ή ουσιών που αλλάζουν το χρώμα.  Στα εξαγόμενα, εάν εφαρμοστεί αποπρασινισμός,  θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς διότι οι καρποί καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι.  Γι’ αυτό, η μεταφορά τέτοιων καρπών πρέπει να γίνεται με μέσα μεταφοράς ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Στη σήμανση των μέσων συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του συσκευαστή ή/και αποστολέα, ο αριθμός εγγραφής του στη βάση δεδομένων, το είδος του προϊόντος, η καταγωγή του, η χρήση συντηρητικών ουσιών και τα εμπορικά χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουμε ότι την ευθύνη διακίνησης φέρει ο κάτοχος των προϊόντων τη στιγμή του ελέγχου.  Όλοι οι συναλλασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αναγγελίες για όλα τα φορτία που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται από και προς χώρες της Ε.Ε. στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, θα επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:7 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 11:59
Πηγή: Επαγγελματικό βήμα (τεύχος 138)

Ξεκινά η πληρωμή της περαίωσης

Την προκαταβολή της περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων της περιόδου 2000-2009 θα κληθούν να πληρώνουν από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 1,3 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει αποστείλει 440.000 εκκαθαριστικά σημειώματα και οι παραλήπτες τους θα είναι οι πρώτοι που θα κληθούν να περάσουν από την τράπεζα της επιλογής τους για την εξόφληση της προκαταβολής 20% επί του συνολικά οφειλόμενου φόρου που περιγράφεται στο εκκαθαριστικό τους, εφόσον βέβαια θέλουν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις τους.

Η διαδικασία έκδοσης και αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον νόμο η υπαγωγή στη ρύθμιση και εξόφληση των φόρων γίνεται ως εξής:

-Το εκκαθαριστικό σημείωμα περιέχει για καθεμία υπόθεση την αρμόδια Εφορία, τα ανέλεγκτα οικονομικά έτη, τη νομική μορφή του επιτηδευματία και την κατηγορία Βιβλίων ΚΒΣ, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή παραβάσεις, τον συντελεστή του φόρου περαίωσης, το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονομικό έτος, το ποσό του ΦΠΑ που προκύπτει κατά έτος, το σύνολο της οφειλής κατά οικονομικό έτος και το ποσό της συνολικής οφειλής για όλα τα οικονομικά έτη, το 20% της προκαταβολής το οποίο δεν μπορεί να είναι κάτω από 500 ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.

-Η καταβολή της προκαταβολής γίνεται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη τράπεζα με την προσκόμιση - επίδειξη του εκκαθαριστικού, από 1/11/2010 και μετά. Οι δόσεις, σε περίπτωση μη εφάπαξ εξόφλησης, καταβάλλονται επίσης σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη τράπεζα, με τη δυνατότητα όμως καταβολής και στις ΔΟΥ.

-Αν υπάρχουν σφάλματα στο εκκαθαριστικό, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί στην Εφορία του για να κάνει τις σχετικές διορθώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, προκαταβολή και δόσεις εξοφλούνται μόνο στην Εφορία η οποία έκανε τις διορθώσεις.

Σύμφωνα με με την εγκύκλιο που εξέδωσε για την περαίωση, ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου ζητάει από τον προϊστάμενο κάθε Εφορίας να συγκροτήσει δύο ειδικά συνεργεία που θα τρέξουν τις διαδικασίες. Ευθύνη του πρώτου συνεργείου θα είναι η υποδοχή φορολογουμένων που προσέρχονται για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διορθώσεις εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Θα πρέπει, σύμφωνα με τις οδηγίες, να επανεκδίδουν το διορθωμένο εκκαθαριστικό το συντομότερο δυνατό, ώστε ο φορολογούμενος να μπορεί να υπαχθεί στην περαίωση εντός των προθεσμιών. Το δεύτερο ειδικό συνεργείο θα είναι επιφορτισμένο με τηλεφωνήματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν, κάθε Εφορία και ελεγκτικό κέντρο θα πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικά ή να αποστείλει αμέσως προσκλήσεις στους επιτηδευματίες αρμοδιότητάς τους, εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες εκκρεμούν και μπορούν να περαιωθούν προκειμένου οι επιτηδευματίες αυτοί να υποβάλουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αίτηση υπαγωγής στην περαίωση.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 09 Νοέμβριος 2010 12:05
 
Παλαιότερα δελτία τιμών...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Powered by Data Print
Joomla Templates by DataPrint Joomla Templates