Ulti Clocks content

Πείτε μας την γνώμη σας...

Είστε ικανοποιημένοι από την δραστηριότητα του Συνδέσμου;
 
GreekEnglish (United Kingdom)
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:10 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011 12:40

Έλεγχος φορτίων φρούτων προέλευσης τρίτων χωρών με επιφανειακή επεξεργασία κηρών.

Ύστερα από τα υπ’ αρ. 303277/20-10-2010, 132219/10-01-2011 και 132223/11-01-2011 έγγραφα του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τα φορτία φρούτων προέλευσης τρίτων χωρών με επιφανειακή επεξεργασία κηρών που εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν σε χώρα της Ε.Ε., όπου πιθανολογείται η χρήση της ουσίας μορφολίνη ως επικαλυπτικού, η οποία δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία για πρόσθετα στα τρόφιμα, η Διεύθυνση μας:

1.       Ειδοποιεί τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων ότι επίκειται προσωρινή δέσμευση των ποσοτήτων για τα γλυκολέμονα Μεξικού και τα λεμόνια Τουρκίας που εισήχθησαν και διακινούνται στην εσωτερική αγορά, με σκοπό των δειγματοληψία και τον εργαστηριακό έλεγχο τους μετά από σχετική εντολή του ΥΠΑΑΤ. Για τον σκοπό αυτό θα διενεργήσει επισταμένους ελέγχους στους χώρους αποθήκευσης των εμπόρων και στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης του νομού μας και θα καταγράψει τις σχετικές ποσότητες.

2.       Ενημερώνει τους υπευθύνους των εισαγωγικών επιχειρήσεων, ότι οι εισαγωγές φορτίων φρούτων προέλευσης τρίτων χωρών με επιφανειακή επεξεργασία κηρών θα υπόκεινται σε 10% δειγματοληψία και εργαστηριακό έλεγχο μετά από δέσμευση τους, με εξαίρεση που προβλέπεται για τα γλυκολέμονα του Μεξικού και τα λεμόνια Τουρκίας (όπως προαναφέρθηκε).  Στην  περίπτωση ανίχνευσης μορφολίνης, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011 12:43
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:9 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 16 Νοέμβριος 2010 09:43

Πηγή: Επαγγελματικό Βήμα (τεύχος 140)

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, ως κίνητρο για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα (18) μηνών, με έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

  • Άτομα με αναπηρία
  • Εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω

Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής τα αίτησης τους και ειδικότερα για έναν (1) έως και ογδόντα (80) εργαζομένους κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν, ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Δικαιούχοι

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά την διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ως εξής:

  1. Το 50% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 100.000, θα καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα,
  2. Το 30% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 60.000, θα καλυφθούν από τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και
  3. Το 20% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 40.000, θα καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:8 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 09 Νοέμβριος 2010 12:05

Πηγή: Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης - Τμήμα Νωπών Οπωροκηπευτικών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή τυποποίησης κατά την διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών.

Σχετικά: 303305/01-11-2010/ΥΠΑΑΤ

 

Με την έναρξη της παραγωγικής περιόδου 2010-2011 των εσπεριδοειδών θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την συγκομιδή, διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών.

Καταρχήν υπενθυμίζουμε ότι η τυποποίηση είναι υποχρεωτική, τόσο για τη διακίνηση στην εσωτερική αγορά, όσο και στις εισαγωγές – εξαγωγές από και προς Τρίτες χώρες, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα.

Στα εσπεριδοειδή κατά την έναρξη της εμπορικής περιόδου θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα κριτήρια ωριμότητας: περιεκτικότητα σε χυμό, χρωματισμός και σχέση σακχάρων/οξέων (δείκτης ωριμότητας), [ΚΑΝ (ΕΚ) 1580/2007].  Η σχέση σακχάρων /οξέων πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7).

Το χρώμα κατά τη συγκομιδή πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό της ποικιλίας.  Εφόσον τα λοιπά κριτήρια πληρούνται με εξαίρεση το χρωματισμό, μπορεί να είναι γίνει αποπρασινισμός μόνο εφόσον δεν αλλοιώνονται οι λοιποί χαρακτήρες.  Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών ή ουσιών που αλλάζουν το χρώμα.  Στα εξαγόμενα, εάν εφαρμοστεί αποπρασινισμός,  θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς διότι οι καρποί καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι.  Γι’ αυτό, η μεταφορά τέτοιων καρπών πρέπει να γίνεται με μέσα μεταφοράς ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Στη σήμανση των μέσων συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του συσκευαστή ή/και αποστολέα, ο αριθμός εγγραφής του στη βάση δεδομένων, το είδος του προϊόντος, η καταγωγή του, η χρήση συντηρητικών ουσιών και τα εμπορικά χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουμε ότι την ευθύνη διακίνησης φέρει ο κάτοχος των προϊόντων τη στιγμή του ελέγχου.  Όλοι οι συναλλασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αναγγελίες για όλα τα φορτία που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται από και προς χώρες της Ε.Ε. στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, θα επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

 
Παλαιότερα δελτία τιμών...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Powered by Data Print
Joomla Templates by DataPrint Joomla Templates