Ulti Clocks content
GreekEnglish (United Kingdom)
 
News release
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 14 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 November 2011 11:32

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος εξωστρέφειας με επαναπροσδιορισμό του ρόλου του στην αγορά και ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση αυτή, αποφάσισε να συμμετέχει με εκπροσώπους μέλη του Δ.Σ. στις εκλογές των Επιμελητηρίων.

Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) υποψήφιος με το συνδυασμό «Ισχυρό Επιμελητήριο Στήριγμα στον Επαγγελματία», του κ. Ζορπίδη θα είναι το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, κ. Σταματίου Παναγιώτης.

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) υποψήφιοι με το συνδυασμό «Νέο Επιμελητήριο», του κ. Μπακατσέλου θα είναι:

  • Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης
  • Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Λιώτης Δημήτριος
  • Το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, κ. Μαμαλικίδης Παναγιώτης               

Last Updated on Friday, 18 November 2011 11:51
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 13 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 17 October 2011 10:11

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου, σε ένδειξη συμπαράστασης στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανά μας (Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και ΓΣΕΒΕΕ), ο κλάδος μας θα συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου με 5ωρη στάση εργασίας από 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Last Updated on Monday, 17 October 2011 10:12
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 12 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 16 February 2011 12:09

Πηγή: Επαγγελματικό Βήμα (τεύχος 153)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προγράμματος του ΟΑΕΔ 

Τροποποιημένο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού  τομέα στο τροποποιημένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση (για διάστημα 12 μηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών.  Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από κάλυψη των θέσεων.

Οι αλλαγές που επήλθαν στο πρόγραμμα αφορούν τα εξής σημεία:

1.     Οι επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων μπορούν να επιχορηγούνται στο εξής για 30 εργαζόμενους κατ’ ανώτατο όριο, αντί των 80 εργαζομένων  που ίσχυε με το προηγούμενο πρόγραμμα.

2.     Στο νέο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που απασχολούν έναν εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση.  Στην κατηγορία αυτή η επιδότηση αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών.

3.     Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.  Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει πέραν των επιδοτούμενων και αντίστοιχο αριθμό προσωπικού με μη επιδοτούμενους εργαζόμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση απολύσεων προσωπικού τρεις μήνες πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε αυτό, όπως και καθ’ όλη την διάρκεια του.

Σε περίπτωση απολύσεων προσωπικού οφείλει να έχει αντικαταστήσει τον μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, δηλαδή: άτομα με αναπηρία και εργαζομένους ηλικίας 50 ετών και άνω.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για όλους τους κλάδους κύριας και της επικουρικής ασφάλισης.

Το ποσό επιχορήγησης φθάνει το 100% των εισφορών για επιχειρήσεις με δύο εργαζόμενους και άνω και το 75% για τις επιχειρήσεις με ένα άτομο πλήρους απασχόλησης.  Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων – επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι το ύψους των: 2.0000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία, 1.800 ευρώ για εργαζομένους ηλικίας 50 ετών και άνω και 1.300 ευρώ για τους κοινούς εργαζομένους.

Last Updated on Wednesday, 16 February 2011 12:12
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:11 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 January 2011 12:44

ΘΕΜΑ: Κατάργηση παρακράτησης 3% επί των αγορών αγροτικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού κατ' αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ απ' την 1.1.2011.  Εφαρμογή του νέου συστήματος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄/160/20.09.2010).

Μετά από ερωτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με το παραπάνω θέμα η διοίκηση του ΕΛΓΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

1. Με τον νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄/160/20.09.2010) καταργείται απο 1.1.2011 η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για την φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς του ειδικού κατ' αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ.  Επίσης καταργείται και η απόδοση του 3% της αξίας των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που αποδίδουν στην αρμόδια ΔΟΥ, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

2. Κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του χρόνου εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι ο χρόνος παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και όχι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου.  Συνεπώς απο την 1.1.2011 οι συνεταιρισμοί, οι έμποροι και οι λοιποί επιτηδευματίες που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ οφείλουν να μην παρακρατούν την προβλεπόμενη από το άρθρο 5α του νόμου 1790/88 εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ (3% για την φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) και να αποδίδουν στους παραγωγούς το σύνολο της αξίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό παραστατικό μεταφοράς ή παράδοσης του αγροτικού προϊόντος έχει εκδοθεί μετά την 1.1.2011.

3. Οι αγρότες που διαθέτουν άδεια πώλησης των προϊόντων τους στιις λαϊκές αγορές από την 1.1.2011 δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για την χορήγηση της σχετικής άδειας.

4. Όλοι οι αγρότες της χώρας, ανεξάρτητα απο την φορολογική τους μεταχείριση ή τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους, από το έτος 2011 και στο εξής θα καταβάλλουν την εισφορά τους απευθείας στον ΕΛΓΑ, σε λογαριασμό που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος γιια το σκοπό αυτό.  Η καταβολή θα γίνεται είτε τοις μετρητοίς είτε με εκχώρηση απαιτήσεων τους από το δημόσιο, όπως η επιστροφή ΦΠΑ, η ενιαία ενίσχυση, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κ.τ.λ.

5. Το ύψος της εισφοράς κάθε παραγωγού θα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται απο τον ίδιο στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, που υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο μαζί με την αίτηση για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων (δήλωση ΟΣΔΕ).

6. Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας/εκτροφής έχει ήδη ορισθεί με κοινή απόφαση των υπούργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ/Β΄/1966/21.12.2010) και θα αρχίσουν να υποβάλλονται σταδιακά εντός των προσεχών ημερών, με αφετηρία τις δηλώσεις που δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με τις δηλώσεις για την ενιαία ενίσχυση που υποβλήθηκαν το 2010.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:10 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 January 2011 12:40

Έλεγχος φορτίων φρούτων προέλευσης τρίτων χωρών με επιφανειακή επεξεργασία κηρών.

Ύστερα από τα υπ’ αρ. 303277/20-10-2010, 132219/10-01-2011 και 132223/11-01-2011 έγγραφα του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τα φορτία φρούτων προέλευσης τρίτων χωρών με επιφανειακή επεξεργασία κηρών που εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν σε χώρα της Ε.Ε., όπου πιθανολογείται η χρήση της ουσίας μορφολίνη ως επικαλυπτικού, η οποία δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία για πρόσθετα στα τρόφιμα, η Διεύθυνση μας:

1.       Ειδοποιεί τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων ότι επίκειται προσωρινή δέσμευση των ποσοτήτων για τα γλυκολέμονα Μεξικού και τα λεμόνια Τουρκίας που εισήχθησαν και διακινούνται στην εσωτερική αγορά, με σκοπό των δειγματοληψία και τον εργαστηριακό έλεγχο τους μετά από σχετική εντολή του ΥΠΑΑΤ. Για τον σκοπό αυτό θα διενεργήσει επισταμένους ελέγχους στους χώρους αποθήκευσης των εμπόρων και στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης του νομού μας και θα καταγράψει τις σχετικές ποσότητες.

2.       Ενημερώνει τους υπευθύνους των εισαγωγικών επιχειρήσεων, ότι οι εισαγωγές φορτίων φρούτων προέλευσης τρίτων χωρών με επιφανειακή επεξεργασία κηρών θα υπόκεινται σε 10% δειγματοληψία και εργαστηριακό έλεγχο μετά από δέσμευση τους, με εξαίρεση που προβλέπεται για τα γλυκολέμονα του Μεξικού και τα λεμόνια Τουρκίας (όπως προαναφέρθηκε).  Στην  περίπτωση ανίχνευσης μορφολίνης, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 12:43
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 5 of 6

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Powered by Data Print
Joomla Templates by DataPrint Joomla Templates