Ulti Clocks content
GreekEnglish (United Kingdom)
 
News release
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:11 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 January 2011 12:44

ΘΕΜΑ: Κατάργηση παρακράτησης 3% επί των αγορών αγροτικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού κατ' αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ απ' την 1.1.2011.  Εφαρμογή του νέου συστήματος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄/160/20.09.2010).

Μετά από ερωτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με το παραπάνω θέμα η διοίκηση του ΕΛΓΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

1. Με τον νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄/160/20.09.2010) καταργείται απο 1.1.2011 η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για την φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς του ειδικού κατ' αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ.  Επίσης καταργείται και η απόδοση του 3% της αξίας των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που αποδίδουν στην αρμόδια ΔΟΥ, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

2. Κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του χρόνου εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι ο χρόνος παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και όχι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου.  Συνεπώς απο την 1.1.2011 οι συνεταιρισμοί, οι έμποροι και οι λοιποί επιτηδευματίες που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ οφείλουν να μην παρακρατούν την προβλεπόμενη από το άρθρο 5α του νόμου 1790/88 εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ (3% για την φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) και να αποδίδουν στους παραγωγούς το σύνολο της αξίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό παραστατικό μεταφοράς ή παράδοσης του αγροτικού προϊόντος έχει εκδοθεί μετά την 1.1.2011.

3. Οι αγρότες που διαθέτουν άδεια πώλησης των προϊόντων τους στιις λαϊκές αγορές από την 1.1.2011 δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για την χορήγηση της σχετικής άδειας.

4. Όλοι οι αγρότες της χώρας, ανεξάρτητα απο την φορολογική τους μεταχείριση ή τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους, από το έτος 2011 και στο εξής θα καταβάλλουν την εισφορά τους απευθείας στον ΕΛΓΑ, σε λογαριασμό που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος γιια το σκοπό αυτό.  Η καταβολή θα γίνεται είτε τοις μετρητοίς είτε με εκχώρηση απαιτήσεων τους από το δημόσιο, όπως η επιστροφή ΦΠΑ, η ενιαία ενίσχυση, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κ.τ.λ.

5. Το ύψος της εισφοράς κάθε παραγωγού θα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται απο τον ίδιο στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, που υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο μαζί με την αίτηση για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων (δήλωση ΟΣΔΕ).

6. Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας/εκτροφής έχει ήδη ορισθεί με κοινή απόφαση των υπούργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ/Β΄/1966/21.12.2010) και θα αρχίσουν να υποβάλλονται σταδιακά εντός των προσεχών ημερών, με αφετηρία τις δηλώσεις που δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με τις δηλώσεις για την ενιαία ενίσχυση που υποβλήθηκαν το 2010.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:10 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 January 2011 12:40

Έλεγχος φορτίων φρούτων προέλευσης τρίτων χωρών με επιφανειακή επεξεργασία κηρών.

Ύστερα από τα υπ’ αρ. 303277/20-10-2010, 132219/10-01-2011 και 132223/11-01-2011 έγγραφα του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τα φορτία φρούτων προέλευσης τρίτων χωρών με επιφανειακή επεξεργασία κηρών που εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν σε χώρα της Ε.Ε., όπου πιθανολογείται η χρήση της ουσίας μορφολίνη ως επικαλυπτικού, η οποία δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία για πρόσθετα στα τρόφιμα, η Διεύθυνση μας:

1.       Ειδοποιεί τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων ότι επίκειται προσωρινή δέσμευση των ποσοτήτων για τα γλυκολέμονα Μεξικού και τα λεμόνια Τουρκίας που εισήχθησαν και διακινούνται στην εσωτερική αγορά, με σκοπό των δειγματοληψία και τον εργαστηριακό έλεγχο τους μετά από σχετική εντολή του ΥΠΑΑΤ. Για τον σκοπό αυτό θα διενεργήσει επισταμένους ελέγχους στους χώρους αποθήκευσης των εμπόρων και στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης του νομού μας και θα καταγράψει τις σχετικές ποσότητες.

2.       Ενημερώνει τους υπευθύνους των εισαγωγικών επιχειρήσεων, ότι οι εισαγωγές φορτίων φρούτων προέλευσης τρίτων χωρών με επιφανειακή επεξεργασία κηρών θα υπόκεινται σε 10% δειγματοληψία και εργαστηριακό έλεγχο μετά από δέσμευση τους, με εξαίρεση που προβλέπεται για τα γλυκολέμονα του Μεξικού και τα λεμόνια Τουρκίας (όπως προαναφέρθηκε).  Στην  περίπτωση ανίχνευσης μορφολίνης, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Last Updated on Wednesday, 12 January 2011 12:43
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:9 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 16 November 2010 09:43

Πηγή: Επαγγελματικό Βήμα (τεύχος 140)

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, ως κίνητρο για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα (18) μηνών, με έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

  • Άτομα με αναπηρία
  • Εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω

Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής τα αίτησης τους και ειδικότερα για έναν (1) έως και ογδόντα (80) εργαζομένους κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν, ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Δικαιούχοι

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά την διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ως εξής:

  1. Το 50% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 100.000, θα καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα,
  2. Το 30% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 60.000, θα καλυφθούν από τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και
  3. Το 20% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 40.000, θα καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:8 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 09 November 2010 12:05

Πηγή: Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης - Τμήμα Νωπών Οπωροκηπευτικών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή τυποποίησης κατά την διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών.

Σχετικά: 303305/01-11-2010/ΥΠΑΑΤ

 

Με την έναρξη της παραγωγικής περιόδου 2010-2011 των εσπεριδοειδών θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την συγκομιδή, διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών.

Καταρχήν υπενθυμίζουμε ότι η τυποποίηση είναι υποχρεωτική, τόσο για τη διακίνηση στην εσωτερική αγορά, όσο και στις εισαγωγές – εξαγωγές από και προς Τρίτες χώρες, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα.

Στα εσπεριδοειδή κατά την έναρξη της εμπορικής περιόδου θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα κριτήρια ωριμότητας: περιεκτικότητα σε χυμό, χρωματισμός και σχέση σακχάρων/οξέων (δείκτης ωριμότητας), [ΚΑΝ (ΕΚ) 1580/2007].  Η σχέση σακχάρων /οξέων πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7).

Το χρώμα κατά τη συγκομιδή πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό της ποικιλίας.  Εφόσον τα λοιπά κριτήρια πληρούνται με εξαίρεση το χρωματισμό, μπορεί να είναι γίνει αποπρασινισμός μόνο εφόσον δεν αλλοιώνονται οι λοιποί χαρακτήρες.  Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών ή ουσιών που αλλάζουν το χρώμα.  Στα εξαγόμενα, εάν εφαρμοστεί αποπρασινισμός,  θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς διότι οι καρποί καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι.  Γι’ αυτό, η μεταφορά τέτοιων καρπών πρέπει να γίνεται με μέσα μεταφοράς ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Στη σήμανση των μέσων συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του συσκευαστή ή/και αποστολέα, ο αριθμός εγγραφής του στη βάση δεδομένων, το είδος του προϊόντος, η καταγωγή του, η χρήση συντηρητικών ουσιών και τα εμπορικά χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουμε ότι την ευθύνη διακίνησης φέρει ο κάτοχος των προϊόντων τη στιγμή του ελέγχου.  Όλοι οι συναλλασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αναγγελίες για όλα τα φορτία που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται από και προς χώρες της Ε.Ε. στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, θα επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:7 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 01 November 2010 11:59
Πηγή: Επαγγελματικό βήμα (τεύχος 138)

Ξεκινά η πληρωμή της περαίωσης

Την προκαταβολή της περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων της περιόδου 2000-2009 θα κληθούν να πληρώνουν από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 1,3 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει αποστείλει 440.000 εκκαθαριστικά σημειώματα και οι παραλήπτες τους θα είναι οι πρώτοι που θα κληθούν να περάσουν από την τράπεζα της επιλογής τους για την εξόφληση της προκαταβολής 20% επί του συνολικά οφειλόμενου φόρου που περιγράφεται στο εκκαθαριστικό τους, εφόσον βέβαια θέλουν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις τους.

Η διαδικασία έκδοσης και αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον νόμο η υπαγωγή στη ρύθμιση και εξόφληση των φόρων γίνεται ως εξής:

-Το εκκαθαριστικό σημείωμα περιέχει για καθεμία υπόθεση την αρμόδια Εφορία, τα ανέλεγκτα οικονομικά έτη, τη νομική μορφή του επιτηδευματία και την κατηγορία Βιβλίων ΚΒΣ, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή παραβάσεις, τον συντελεστή του φόρου περαίωσης, το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονομικό έτος, το ποσό του ΦΠΑ που προκύπτει κατά έτος, το σύνολο της οφειλής κατά οικονομικό έτος και το ποσό της συνολικής οφειλής για όλα τα οικονομικά έτη, το 20% της προκαταβολής το οποίο δεν μπορεί να είναι κάτω από 500 ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.

-Η καταβολή της προκαταβολής γίνεται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη τράπεζα με την προσκόμιση - επίδειξη του εκκαθαριστικού, από 1/11/2010 και μετά. Οι δόσεις, σε περίπτωση μη εφάπαξ εξόφλησης, καταβάλλονται επίσης σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη τράπεζα, με τη δυνατότητα όμως καταβολής και στις ΔΟΥ.

-Αν υπάρχουν σφάλματα στο εκκαθαριστικό, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί στην Εφορία του για να κάνει τις σχετικές διορθώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, προκαταβολή και δόσεις εξοφλούνται μόνο στην Εφορία η οποία έκανε τις διορθώσεις.

Σύμφωνα με με την εγκύκλιο που εξέδωσε για την περαίωση, ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου ζητάει από τον προϊστάμενο κάθε Εφορίας να συγκροτήσει δύο ειδικά συνεργεία που θα τρέξουν τις διαδικασίες. Ευθύνη του πρώτου συνεργείου θα είναι η υποδοχή φορολογουμένων που προσέρχονται για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διορθώσεις εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Θα πρέπει, σύμφωνα με τις οδηγίες, να επανεκδίδουν το διορθωμένο εκκαθαριστικό το συντομότερο δυνατό, ώστε ο φορολογούμενος να μπορεί να υπαχθεί στην περαίωση εντός των προθεσμιών. Το δεύτερο ειδικό συνεργείο θα είναι επιφορτισμένο με τηλεφωνήματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν, κάθε Εφορία και ελεγκτικό κέντρο θα πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικά ή να αποστείλει αμέσως προσκλήσεις στους επιτηδευματίες αρμοδιότητάς τους, εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες εκκρεμούν και μπορούν να περαιωθούν προκειμένου οι επιτηδευματίες αυτοί να υποβάλουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αίτηση υπαγωγής στην περαίωση.

Last Updated on Tuesday, 09 November 2010 12:05
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 6 of 7

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Powered by Data Print
Joomla Templates by DataPrint Joomla Templates