ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:28 Print
Written by Administrator   
Tuesday, 18 September 2012 08:06
 
 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάληψη στο κτίριο Διοίκησης της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ Α.Ε.) πραγματοποίησαν την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου δεκάδες έμποροι, με προτροπή της Διοίκησης του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Κ.Λ.Θ.), αντιδρώντας στην προωθούμενη δημιουργία αντίστοιχης αγοράς στην Βουλγαρία, μέσω θυγατρικής της ΚΑΘ. Το Διοικητικό Συμβούλιο επρόκειτο να προϋπολογίσει δαπάνες για την επένδυση, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της εταιρείας για το 2013, κάτι που τελικά δεν έγινε, υπό την πίεση της κινητοποίησης των εμπόρων. Κατά την διάρκεια της κατάληψης επιδόθηκε το παρακάτω ομόφωνο ψήφισμα:  

“Η Διοίκηση και τα μέλη του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς της Θεσσαλονίκης (ΣΕΚΛΘ), σήμερα Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 συγκεντρώθηκαν στο κτίριο Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε. με σκοπό να διατυπώσουν την θέση τους για την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2013.

Στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό η Διοίκηση της ΚΑΘ Α.Ε. έχει εντάξει και δαπάνες για την δημιουργία Σύγχρονης Λαχαναγοράς στην Βουλγαρία.

Η θέση των εμπόρων – μελών του ΣΕΚΛΘ για το συγκεκριμένο θέμα είναι:

Ακύρωση του έργου που αφορά την δημιουργία Λαχαναγοράς στη Βουλγαρία και απάλειψη από τον προς ψήφιση προϋπολογισμό της ΚΑΘ Α.Ε. των δαπανών που αφορούν τη δημιουργία Λαχαναγοράς στην Βουλγαρία.

Η θέση αυτή ψηφίστηκε με ομόφωνη απόφαση των εμπόρων – μελών του ΣΕΚΛΘ και καλείται η Διοίκηση της ΚΑΘ Α.Ε. να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή.”

 

Last Updated on Tuesday, 18 September 2012 08:33