ΠΡΑΚΤΙΚΟ 554/5-2-24

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 553/11-12-2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 554/5-2-24

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός ημερομηνιών Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των τυχόν μετ’ αναβολής ημερομηνιών αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνη απόφαση η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση να γίνει τη Δευτέρα 26/2, η δεύτερη τη Δευτέρα 4/3 και η τρίτη τη Δευτέρα 11/3.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού της χρήσης 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2024.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Με ομόφωνη απόφαση εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του 2024.

ΘΕΜΑ 4ο: Παρουσίαση και ενημέρωση για την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 5ο: Σύνταξη πρόσκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για ωράριο Καθαράς Δευτέρας. (18 Μαρτίου) και 25ης Μαρτίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνη απόφαση την Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου κλειστά και Τρίτη 19 Μαρτίου αγοραπωλησίες 4π.μ. – 2μ.μ. και είσοδος εμφόρτων 4π.μ. – 10μ.μ. Για τη Δευτέρα 25 Μαρτίου κλειστά και Τρίτη 26 Μαρτίου αγοραπωλησίες 4π.μ.- 2μ.μ. και είσοδος εμφόρτων 4π.μ. – 10μ.μ.