ΠΡΑΚΤΙΚΟ 555/03-04-2024

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 553/11-12-2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 555/03-04-2024

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για ωράριο Πάσχα και Πρωτομαγιάς.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνη απόφαση το ωράριο της μεταφερόμενης  Πρωτομαγιάς να τεθεί σε ψηφοφορία στο σώμα με δύο εκδοχές με την πλειοψηφούσα επιλογή να αποτελέσει και την απόφαση για το ωράριο λειτουργίας Πάσχα και Πρωτομαγιάς:

 

Προτεινόμενο ωράριο Α

Δευτέρα 6 Μαΐου : είσοδος εμφόρτων 6μ.μ.-8μ.μ.

Τρίτη 7 Μαΐου: είσοδος εμφόρτων 7π.μ.

Έναρξη αγοραπωλησιών 9π.μ.

Τετάρτη 8 Μαΐου : είσοδος εμφόρτων 4π.μ.

Έναρξη αγοραπωλησιών 4π.μ.

 

Προτεινόμενο ωράριο Β

Δευτέρα 6 Μαΐου: κλειστά

Τρίτη 7 Μαΐου: είσοδος εμφόρτων 6μ.μ. – 8μ.μ.

Τετάρτη 8 Μαΐου: είσοδος εμφόρτων 12 τα μεσάνυχτα

Έναρξη αγοραπωλησιών 1π.μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για τροποποίηση ωραρίου αγοραπωλησιών Παρασκευής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνη απόφαση για τροποποίηση ωραρίου Παρασκευής με είσοδο αγοραστών 04:00 – 12:00.